logo
 
Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland
regio Amsterdam en omstreken

 

Gezocht deelnemers Aandachtsstudie MS Centrum

  Naam: Cognitieve problemen bij MS: het verloop over tijd en de mogelijkheid om cognitieve functies te revalideren
  Voor: Mensen met MS
  Toelichting: De invloed van aandachtstraining op cognitie en het brein
  Looptijd: Vanaf januari 2015

  Omschrijving project
  Veel mensen met MS ervaren cognitieve problemen (bijvoorbeeld problemen met het geheugen, aandacht en concentratie).Deze problemen kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Cognitieve problemen treden niet bij alle mensen met MS op hetzelfde moment op. Dit komt doordat het brein tot op een bepaalde hoogte kan ‘compenseren’ voor de beschadigingen die bij MS optreden. Hoe deze compensatie precies in de hersenen werkt, is nog niet goed onderzocht. Ook is nog niet onderzocht of we de compensatie van de hersenen kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een cognitieve training. Door een dergelijke training zouden cognitieve problemen wellicht verminderd of hersteld kunnen worden.
  Met dit onderzoek willen we nagaan hoe compensatie in de hersenen werkt door de effecten van een aandachtstraining op cognitie en het brein te onderzoeken bij mensen met MS.

  Wie kan meedoen
  Alle mensen met MS tussen de 18 en 65 jaar. Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek, vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met u of u definitief deel kunt nemen aan het onderzoek.

  Wat houdt deelname in
  In totaal wordt u 3 keer op de polikliniek van het VUmc verwacht. Voorafgaand aan uw bezoek aan het VUmc zult u thuis een aantal vragenlijsten invullen. Tijdens uw bezoek worden uw cognitieve vaardigheden met behulp van een neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht. Daarnaast wordt tijdens de eerste twee bezoeken een MRI-scan gemaakt. Eén bezoek vindt voor de aandachtstraining plaats, de andere twee erna, zodat we het effect van de training op de korte (na 7 weken) en langere termijn (na 3 maanden) kunnen onderzoeken.
  De helft van de deelnemers krijgt gedurende 7 weken een aandachtstraining. Deze training kunt u thuis volgen. De andere helft van de deelnemers staat gedurende deze 7 weken op een wachtlijst. Na afloop van het onderzoek krijgt deze groep alsnog de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan de aandachtstraining.

  Afdeling
  Anatomie en Neurowetenschappen

  Looptijd
  Januari 2015 – April 2018

  Contact
  Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie kunt u contact opnemen met dr. Hanneke Hulst of Matthijs Keijzer, telefonisch te bereiken via 020 – 444 5335 of per e-mail: msencognitie@vumc.nl.

  Sponsoring
  Stichting MS Research Voorschoten