logo
 
Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland
regio Amsterdam en omstreken

 

Gezocht: vrijwilligers met en zonder MS voor het onderzoek Standaardisatie van de meting van hersenatrofie (VUmc)

  Omschrijving project

  Bij MS treedt, naast het ontstaan van haardvormige afwijkingen, ook krimp van hersenstructuren op. Deze hersenkrimp wordt ook wel 'atrofie' genoemd. Hoewel niet precies duidelijk is welke ziekteprocessen de hersenkrimp bij MS veroorzaken, hangt de krimp sterk samen met de ernst van de ziekte en de mate waarin cognitieve functies worden verstoord. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de hersenkrimp en wordt tegelijkertijd gewerkt aan medicijnen die deze krimp kunnen tegengaan. Voor deze onderzoeken is het van groot belang dat de 'krimpsnelheid' van hersenstructuren bij mensen met MS nauwkeurig gemeten kan worden. Dit is in principe mogelijk met behulp van MRI (magnetic resonance imaging), maar de huidige meetmethoden zijn erg gevoelig voor technische verschillen tussen MRI-apparaten. Hierdoor is het niet goed mogelijk om metingen van verschillende MRI-scanners met elkaar te vergelijken. In het VUmc MS Centrum Amsterdam is een meetmethode ontwikkeld die minder gevoelig is voor deze verschillen. In dit onderzoek zoeken wij uit hoe nauwkeurig deze nieuwe methode is.


  Wie kan meedoen

  Wij zijn op zoek naar mensen met MS (relapsing-remitting, secundair progressieve of primair progressieve) én gezonde proefpersonen

  - in de leeftijd van 18 tot 70 jaar - niet zwanger


  Wat houdt deelname in

  Binnen één jaar komt u 2 keer voor een bezoek naar het VUmc in Amsterdam. Een bezoek kan op 1 dag plaatsvinden of over twee of meer dagen verspreid worden. Bij een bezoek zal het volgende gebeuren:

  We maken MRI-scans op 3 verschillende MRI-apparaten. Op elk MRI-apparaat duurt het scannen maximaal 80 minuten, met een pauze halverwege waarin u kort uit de scanner gaat. Concreet betekent dit dat u tijdens een bezoek in totaal ongeveer vier uur in de MRI-scanner ligt. Het inplannen van de verschillende MRI-scans gebeurt in overleg met u en op basis van beschikbaarheid van de MRI-apparaten voor dit onderzoek. De scans van één bezoek kunnen allemaal op dezelfde dag worden gemaakt, of worden verspreid over twee of meer dagen, al dan niet met tussenpozen. Omdat iedere scan ook enige voorbereiding vereist en de verschillende MRI-scanners mogelijk niet altijd direct aansluitend beschikbaar zijn, kan de totale duur van het bezoek langer zijn.


  Contact dr. Houshang Amiri, onderzoeker aan het VUmc MS Centrum Amsterdam E-mail: h.amiri@vumc.nl Telefoon: 020-4440331