logo
 
Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland
regio Amsterdam en omstreken

 

Master Neurorevalidatie en innovatie

  Door: Sabine Steenbergen

  Er is op het gebied van Multiple Sclerose (MS) en revalidatie het nodige wetenschappelijk onderzocht, maar het toepassen van deze informatie in de praktijk gebeurt niet altijd even goed. De Master Neurorevalidatie en Innovatie (MNRi) is een master opleiding die de brug tussen wetenschap en praktijk wil verkleinen. Studenten worden opgeleid tot ďbruggenbouwersĒ en leren vernieuwingen tot te passen binnen de multidisciplinaire (meerdere disciplines: zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) omgeving van Neurorevalidatie. Ik ben recent afgestudeerd aan de master MNRi en heb een project voor MS binnen het OLVG Oost en Reade opgezet. Dit stukje vertelt over dit project.

  Project MS revalidatie ketenzorg
  Het project heeft als doel om gezamenlijk de revalidatiezorg voor mensen met MS in Amsterdam te verbeteren. OLVG is ťťn van de ziekenhuizen in Amsterdam waar mensen met MS behandeld worden. OLVG is een netwerkziekenhuis dat een samenwerkingsverband heeft met het revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Binnen OLVG wordt de poliklinische revalidatie behandeling (PRB) verzorgt door Reade. In de projectgroep participeert Esther Lof (contactpersoon van de MS patiŽntenvereniging Amsterdam), de revalidatiearts van het OLVG, de physician assistent (PA) van het OLVG en meerdere behandelaren. De neuroloog uit het OLVG participeert vanuit de stuurgroep.

  Aanzet tot herontwerp van revalidatiezorg voor MS
  Om mensen na de diagnose MS zo goed mogelijk gedurende hun ziektebeloop te ondersteunen, is revalidatiezorg op maat noodzakelijk. Het bleek echter dat er willekeurig wordt verwezen. Het is per verwijzer afhankelijk of een persoon met MS verwezen wordt voor therapie. Het gevolg is dat mensen regelmatig te laat behandeld worden met alle emotionele en financiŽle gevolgen van dien. Daarom vonden we het belangrijk om meer structuur en een duidelijker verwijsbeleid te ontwikkelen. Mensen met MS kunnen zo de juiste zorg op de beste plek ontvangen. De patiŽnt ontvangt tijdig informatie over revalidatie, waardoor hij samen met zijn verwijzer kan besluiten of hij wil revalideren en op welke locatie dit het meest geschikt is.

  Herontwerp
  Voor het herontwerp is een beslisboom voor revalidatie ontwikkeld om het proces van doorsturen voor revalidatiezorg naar de revalidatie en in de eerste lijn (praktijken in de buurt) te verbeteren.  Onderzoek
  Er is zowel kwalitatief (beschrijvend) als kwantitatief (cijfermatig) onderzoek uitgevoerd tijdens het project. Voor het kwantitatieve onderzoek is beoordeeld hoe snel het verwijstraject verloopt van revalidatie voor MS patiŽnten voor en na het invoeren van de Revalidatie Beslisboom voor MS.

  De onderzoeksvraag voor het kwalitatieve onderzoek is ďWat zijn de verwijscriteria om patiŽnten met MS door te verwijzen naar multidisciplinaire revalidatie of monodisciplinaire revalidatie?Ē. Om deze vraag te beantwoorden zijn er interviews met verwijzers uitgevoerd, een interview met een MS patiŽnt en is er een focusgroep gesprek in het OLVG geweest met mensen met MS. De MS patiŽntenvereniging Amsterdam heeft hiervoor mensen geworven.

  Resultaten
  Op basis van het onderzoek is de MS Revalidatie Beslisboom ontwikkeld en verder aangepast. Deze wordt nu tijdens het poliklinische multidisciplinair overleg (MDO) met de neuroloog, PA, MS verpleegkundige en revalidatiearts ingezet. Tijdens dit overleg worden mensen met MS besproken waarbij recent de diagnose MS is gesteld of die een achteruitgang van de MS ervaren. Op deze wijze kunnen mensen met MS sneller en in overleg verwezen worden naar de revalidatiearts.

  In de beslisboom zijn de vragenlijsten en de informatiefolder voor patiŽnten geÔntegreerd. De ontwikkelde informatiefolders zijn verspreid binnen OLVG en zijn beschikbaar bij de afdeling neurologie en revalidatie. De vragenlijsten zijn reeds geÔntegreerd in het eerste consult (afspraak) van de MS verpleegkundige (PA) bij nieuwe MS patiŽnten.
  Vanuit het interview met de MS patiŽnt is het advies gekomen om de partner meer te betrekken bij de revalidatie en door te verwijzen naar het adviesbureau Reade voor de ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen.
  De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek zijn tot nu toe positief, er lijkt sprake te zijn van een snellere doorverwijzing vanuit de neurologie naar de revalidatiearts van gemiddeld 6 jaar naar 2 jaar. Er vindt nog een her-meting plaats, wanneer de beslisboom volledig is geÔmplementeerd en er meerdere poliklinische MDOís hebben plaatsgevonden.

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Sabine Steenbergen. (S.O.Steenbergen@olvg.nl)