logo
 
Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland
regio Amsterdam en omstreken

 

Het Coronel Instituut zoekt voor de focusgroep ongeveer 20 personen die door ziekte of beperking belemmeringen ervaren op het werk

  Inleiding
  Het hebben van een chronische ziekte heeft negatieve invloed op deelname aan werk (Jetha et al., 2017; Schofield et al., 2008; Zhang et al., 2008). Om deelname aan werk te verhogen of om verzuim te beperken bij werkenden met een chronische ziekte, is het van belang dat bedrijfs- en verzekeringsartsen ingrijpen op factoren die de werkparticipatie kunnen beÔnvloeden (Dekkers-SŠnchez et al., 2013; Verbeek, 2006). Onderzoek heeft aangetoond dat cognities en percepties van werknemers belangrijke factoren zijn die invloed kunnen hebben op het behoud van werk en de terugkeer naar werk na verzuim (Dekkers-SŠnchez et al., 2013; Iles et al., 2008; Vooijs et al., 2015; De Wit et al., ingediend). Werknemers zelf herkennen het belang van cognities en percepties zoals zelfvertrouwen en motivatie, voor de terugkeer naar werk na verzuim (Dekkers-SŠnchez et al., 2010). De invloed van deze zogenoemde persoonsgebonden factoren op werkparticipatie, maakt dat deze factoren belangrijk zijn voor artsen om op in te grijpen (Verbeek, 2006). Toch ontbreekt essentiŽle kennis over hoe bedrijfs- en verzekeringsartsen inzicht kunnen krijgen in de persoonsgebonden factoren van werknemers met een ziekte of beperking. Deze studie geeft daarom inzicht in de manieren waarop informatie over de persoonsgebonden factoren kan worden verkregen vanuit het perspectief van patiŽnten die belemmeringen ervaren op het werk door hun ziekte of beperking.

  Doel
  Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de manieren waarop bedrijfs- en verzekeringsartsen informatie kunnen verkrijgen over persoonsgebonden factoren van de patiŽnten die belemmeringen ervaren op het werk, volgens de patiŽnten zelf. Informatie over deze persoonsgebonden factoren kan gebruikt worden door bedrijfs- en verzekeringsartsen wanneer ze werknemers met een ziekte of beperking diagnosticeren, begeleiden of beoordelen. Dit zal uiteindelijk kunnen helpen om de werkparticipatie onder werknemers met een ziekte of beperking te verhogen.

  Wie zoeken we?
  De focusgroepen bestaan uit 5 tot 8 Nederlands sprekende patiŽnten tussen de 18 en 67 jaar die belemmeringen ervaren op het werk door hun ziekte of beperking. Alle deelnemers zijn lid van het panel van de patiŽntenfederatie. In totaal zijn we dus op zoek naar circa 20 patiŽnten.

  Inhoud focusgroep bijeenkomsten
  De focusgroep bijeenkomsten vinden plaats in maart en april 2018 in het Academisch Medisch Centrum, te Amsterdam. De bijeenkomsten duren ongeveer twee uur en worden geleid door Haije Wind, een voormalig verzekeringsarts die veel ervaring heeft met patiŽnten die belemmeringen ervaren op het werk door hun ziekte of beperking.
  Tijdens deze bijeenkomsten is de hoofdvraag voor de patiŽnten: Hoe kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen inzicht krijgen in verschillende persoonsgebonden factoren van patiŽnten die belemmeringen ervaren op het werk? Participanten ontvangen een reiskostenvergoeding.

  Vragen
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Mariska de Wit, e-mailadres: m.e.dewit@amc.nl of telefoon: 020-56 65341.