Deelnemers gezocht voor studie naar het behandelen van cognitieve klachten bij MS

Onlangs is er in het VUmc een nieuwe studie gestart naar het beter behandelen van cognitieve klachten (o.a. concentratieproblemen, vergeetachtigheid) bij MS. In deze zogenoemde REMIND-MS studie worden drie verschillenden behandelingen met elkaar vergeleken: cognitieve revalidatietherapie, mindfulness en informatievoorziening.

Mensen met MS kunnen cognitieve klachten ervaren. Cognitieve klachten zijn problemen met het denken, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, of moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Deze problemen kunnen negatieve gevolgen hebben in het dagelijks leven. Bij veel activiteiten hebben we namelijk het denkvermogen nodig, zoals afspraken inplannen en onthouden, boodschappen doen en het volgen van een gesprek met meerdere personen. In de REMIND-MS studie wordt het effect van drie behandelingen onderzocht.

1. Cognitieve revalidatietherapie: deze therapie is gericht op verschillende cognitieve vaardigheden, zoals de snelheid van het waarnemen en denken, de mentale vermoeidheid, het geheugen en het plannen. Deelnemers leren strategieën aan die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen.
2. Mindfulness: tijdens de mindfulness-sessies worden vaardigheden getraind om bewuster in het moment aanwezig te zijn. Daarnaast leren deelnemers de aandacht te reguleren en minder op de automatische piloot te handelen.
3. Informatievoorziening door een MS-verpleegkundige: deelnemers uit deze groep krijgen een afspraak met een MS-verpleegkundige. Tijdens deze afspraak wordt er informatie gegeven over cognitieve klachten.

Metingen
Om het effect van de behandelingen te onderzoeken zijn er drie metingen: voorafgaand aan de behandeling, na de behandeling en zes maanden na de behandeling. De metingen bestaan uit een neuropsychologisch onderzoek, een MEG hersenscan, vragenlijsten en bij de eerste meting een neurologisch onderzoek.
Zodra alle behandelingen en metingen zijn afgerond, willen de onderzoekers antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hebben de behandelingen een positief effect op de cognitieve klachten?
  • Kunnen we van tevoren voorspellen wie baat heeft bij welke behandeling?
  • Hebben de behandelingen een effect op de communicatie tussen hersengebieden?
  • Wat is het effect van de behandelingen op de stemming en het dagelijks functioneren?

Deelnemers gezocht
Onlangs zijn de eerste behandelgroepen in het VUmc van start gegaan. Ilse: ‘We hopen dat er in totaal 120 mensen deelnemen. De behandelingen vinden in kleine groepen plaats, waardoor er meerdere behandelgroepen in 2018 en 2019 starten.’ De behandelingen vinden op twee locaties plaats: het VUmc in Amsterdam en Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. Ilse: ‘Deelnemers kunnen zelf aangeven waar ze de behandeling willen volgen. De drie metingen vinden wel voor iedereen in het VUmc plaats.’

Wie kan meedoen

  • Mensen met MS
  • Tussen de 18 en 65 jaar
  • Last van cognitieve klachten
  • Geen ervaring met een meerdaagse mindfulnesscursus
  • Geen ervaring met cognitieve revalidatietherapie (strategietraining)

Aanmelden als geïnteresseerde kan door een e-mail te sturen naar remindms@vumc.nl. Zie voor meer informatie www.vumc.nl/remindms.