Het MS-loket, de weg van vraag naar antwoord!

Sinds juni 2018 is het MS-loket bereikbaar. Via telefoonnummer 0800-1066 kunnen mensen met de ziekte multiple sclerose (MS) en hun naasten terecht met vragen over deze ziekte.

Het MS-loket biedt via een telefonische dienst een centrale plek die ervoor zorgt dat mensen met MS en hun naasten op een laagdrempelige manier antwoord krijgen op hun vragen over leven met MS.

Het eerste aanspreekpunt is en blijft altijd de eigen behandelaar. Dit kan een huisarts zijn, een neuroloog of MS-verpleegkundige van het ziekenhuis waar iemand onder behandeling is. Maar soms zijn er vragen die een sneller antwoord nodig hebben, of die iemand even aan een andere deskundige voor wil leggen. Dit kunnen allerlei soorten vragen zijn. Bijvoorbeeld over slaapproblemen, het omgaan met beperkingen of behandelmogelijkheden.

Aan het MS-loket zelf worden geen vragen beantwoord, maar het biedt een persoonlijke routeplanner naar de juiste plek voor antwoord. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de beller in contact gebracht met een ervaringsdeskundige of een professional.

Het MS-loket is bereikbaar via nummer 0800-1066 en is geopend op werkdagen tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Meer informatie over het MS-loket is te vinden op de website: www.msloket.nl