MeetingS: Informatiebijeenkomsten over MS in 2019

Het MS Centrum Amsterdam organiseert in 2019 drie MeetingS. Bij deze korte informatiebijeenkomsten voor mensen met MS en mensen uit hun directe omgeving wordt steeds één onderwerp besproken. De onderwerpen zijn: leefstijl, behandeling en verloop. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur en er wordt steeds één onderwerpen besproken. De groep wordt klein gehouden (30 personen), zodat er veel interactie mogelijk is. Inschrijven is verplicht. De onderwerpen van de drie MeetingS zijn:

1. MS & Leefstijl, woensdag 6 februari, 19.00 – 20.30 uur

Kim Bakker, MS-verpleegkundige, vertelt over leefstijl onderwerpen, MS-zorg en omgang met MS-symptomen zoals een schub. Ook is het mogelijk om onderwerpen in te brengen die voor u nog aandacht behoeven. Inschrijving via het aanmeldformulier MeetingS 1-2019: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/vumc/ms-meetings-06022019/new

2. MS & Diagnose en behandeling, dinsdag 7 mei, 14.00 – 15.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst vertelt dr. Brigit de Jong, neuroloog, over de diagnose en mogelijke behandelingen bij MS. Er is geen medicijn dat MS kan genezen. Wel zijn er verschillende medicijnen die de klachten verminderen en het ziekteverloop gunstig kunnen beïnvloeden. Steeds weer vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats op behandelgebied en de kennis over MS blijft groeien. Dit heeft ertoe geleid dat de behandeling van MS de afgelopen tien jaar ingrijpend is veranderd. Ook de komende jaren zullen er nog veel veranderingen plaatsvinden. Inschrijving volgt in 2019.

3. MS & Verloop en symptomen, woensdag 9 oktober, 19.00 – 20.30 uur

MS kan verschillende neurologische klachten of uitvalsverschijnselen geven. Deze klachten kunnen gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Voor iedere persoon met MS zijn de gevolgen verschillend. Bovendien gaat iedereen op een andere manier om met deze gevolgen. Dat laatste geldt ook voor de naasten van de persoon met MS. Prof. dr. Vincent de Groot, revalidatiearts, legt uit welke gevolgen MS voor het dagelijks leven kan hebben voor u en uw naasten. Ook wordt besproken in hoeverre vooruitgekeken kan worden: hoe zal het straks zijn? Inschrijving volgt in 2019.

Bron: https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/meetings-informatiebijeenkomsten-over-ms-in-2019.htm