Wijzigingen 2019 eigen bijdrage Wmo

Het Rijk wijzigt het beleid voor de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Gemeenten zijn verplicht het nieuwe beleid uit te voeren. De eigen bijdrage wordt nog maar één keer geheven, ook al gebruikt iemand meerdere voorzieningen. Tot nu toe was de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. Dit mag nu niet meer, het rijk heeft een vast tarief bepaald van 17,50 euro.

Gemeenten mogen wel een lager tarief vragen, maar niet hoger. De gemeente Amsterdam had al een laag tarief van 13 euro per 4 weken voor cliënten met een inkomen tot 35.000 euro. In 2019 gaat iedereen in Amsterdam het lage tarief van 13 euro betalen. Mensen met midden- en hogere inkomens gaan er daardoor op vooruit.

Gemeenten verwachten een toename van de vraag naar Wmo-voorzieningen, vooral van mensen met hogere inkomens. Voor 2020 zal Amsterdam het eigen bijdrage beleid opnieuw herzien.

Voor meer informatie zie: https://www.clientenbelangamsterdam.nl/actueel/nieuws/wijzigingen-2019-eigen-bijdrage-wmo