Onderzoek naar 2 vormen van cognitieve gedragstherapie voor MS-gerelateerde vermoeidheid. Wie wil meedoen?

Achtergrond
Vermoeidheid is een klacht die bij 80% van de mensen met MS voorkomt. Onderzoek heeft aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) een effectieve behandeling is om de ernstige vermoeidheid bij mensen met MS te verminderen. Er is nu een nieuwe vorm van deze cognitieve gedragstherapie ontwikkeld, namelijk e-CGT, waarbij mensen nog maar 2 keer naar het behandelcentrum hoeven te komen, en de behandeling verder online via internet kunnen volgen, ondersteund door video-consulten en e-mailcontacten met de therapeut. Hiermee verwachten we dat de behandeling toegankelijker en minder belastend wordt voor vermoeide mensen met MS.

Omschrijving project
In dit onderzoek willen we onderzoeken of cognitieve gedragstherapie met behulp van internet net zo effectief is als de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie in de spreekkamer. Daarnaast willen we onderzoeken of het aanbieden van extra therapiesessies na afloop van de behandeling, zogenoemde boostersessies, het lange termijn effect van de behandeling vergroot.

Wie kan meedoen
Mensen met MS, ouder dan 18 jaar, die last hebben van ernstige vermoeidheid. Voor deelname geldt ook dat u zelfstandig in staat bent om minstens 100 meter achtereen te lopen.

Interesse?
Marieke Houniet- de Gier, Gz-psycholoog, VUmc

E-mail: e-trefams@vumc.nl / Tel: 06-25716312

Wat houdt deelname in
Meedoen aan het onderzoek betekent dat u aan een van de volgende twee behandelingen deelneemt. Door middel van loting wordt bepaald aan welke behandeling u deelneemt:

Reguliere CGT, die bestaat uit 12 sessies met een psycholoog binnen een van de 11 deelnemende revalidatiecentra/ziekenhuizen (zie de lijst met deelnemende centra onder). De behandeling duurt 5 maanden.
e-CGT is dezelfde behandeling, die u echter vanuit huis kunt volgen via internetmodules, onder begeleiding van de psycholoog. U spreekt de psycholoog 5 maal persoonlijk, ofwel binnen het revalidatiecentrum / ziekenhuis, ofwel via video-bellen. Daarnaast begeleidt de psycholoog u via emailcontacten. De behandeling duurt 5 maanden.
Beide behandelingen zijn inhoudelijk hetzelfde, alleen de manier waarop u de behandeling volgt verschilt. Na afloop van de behandeling wordt opnieuw geloot of u nog boostersessies krijgt twee en vier maanden na afloop van de behandeling.

Als u mee wilt doen aan dit onderzoek wordt allereerst in een telefonisch gesprek met de onderzoeker uitleg gegeven en onderzocht of u in aanmerking komt voor het onderzoek. Wanneer u toestemt met deelname, wordt u uitgenodigd om online twee vragenlijsten in te vullen over uw vermoeidheid en stemming. Om te bepalen of behandeling voor uw vermoeidheid voor u op dit moment passend is, zult u eerst een afspraak krijgen bij een revalidatiearts in een van de 11 deelnemende behandelcentra. Wanneer u nog niet behandeld wordt in een revalidatiecentrum, heeft u hiervoor een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts nodig. De revalidatiearts zal u vervolgens doorverwijzen naar de voor deze studie getrainde psycholoog.

Metingen:
Voorafgaand aan de behandelingen wordt u gevraagd om online een aantal vragenlijsten in te vullen en gedurende een week een slaap/waakdagboekje bij te houden. Dit kunt u vanuit huis doen en kost u ongeveer 1-2 uur. Ditzelfde vragen we u daarna nog driemaal te doen: direct na afloop van de behandeling, vier maanden later en ten slotte nog drie maanden daarna.