Proefles van de Ronnie Gardiner Methode (RGM)

Op zaterdagmiddag 29 juni 2019 organiseert de MS Vereniging-Noord-Holland een themamiddag. Dit keer geen lezing maar een actieve middag. Anita Breetveld komt een proefles van de Ronnie Gardiner Methode (RGM) geven. Dit in het kader van het jaarthema van de MS vereniging: MS en beweging. De methode is geschikt voor iedereen. Zelfs als je niet zo mobiel meer bent! Wij kunnen u dus absoluut adviseren te komen.

De locatie voor deze middag is
Dijklander Ziekenhuis Hoorn (in het personeelsrestaurant)
Maelsonstraat 3
1024 NP Hoorn
info route/parkeren

Inloop: vanaf 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur
Einde: ca. 16.00 uur

Wilt u zich alstublieft aanmelden vóór 21 juni: msthemagroep@gmail.com, of telefonisch 06-22 33 99 87

De Ronnie Gardiner Methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij was van plan een methode te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel (CVA/NAH, Parkinson, MS en dementie).

Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD), bij psychiatrische aandoeningen, bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten en bij senioren als Healthy Ageing activiteit. De methode is ook geschikt voor iedereen die bij de tijd wil blijven.

RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor, zicht en gevoel. Tijdens het oefenen leest de deelnemer de symbolen en ‘vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging welke wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen samen, toegespitst op een doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd. Het klinkt mogelijk ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd en aangepast aan het niveau van de groep (of de individuele persoon). RGM kan aan (bijna) alle niveaus worden aangepast, van zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde oefeningen, afhankelijk van wat de doelgroep aan kan. Ook wordt de muziek (zo goed mogelijk) aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.