Cliëntondersteuning door Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen die vastlopen bij het regelen van zorg of voorzieningen, of behoefte hebben aan advies of ondersteuning. De cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk van de gemeente en zorginstellingen.

Woont u in Amsterdam en heeft u een vraag, dan kunt u bellen met de cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 of mailen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl. Cliëntenbelang is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. Zie voor meer informatie: clientenbelangamsterdam_clientondersteuning

U kunt bij Cliëntenbelang Amsterdam terecht met vragen over onder meer:
aangepast en beschermd wonen
aangepast vervoer
financiële regelingen voor tegemoetkoming van kosten
hulpmiddelen
inkomen
meedoen (participatie)
persoonsgebonden budget (pgb)
toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte