Alle activiteiten opgeschort i.v.m. coronavirus

Ook wij hebben moeten besluiten al onze activiteiten op te schorten. Dit geldt in ieder geval tot 1 j́uni. Onze contactmiddagen in die periode, de themamiddag MS en hulpmiddelen en de Wereld MS Molen van Sloten-route gaan dus niet door. Voor heel Nederland gelden de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken maar omdat mensen met MS behoren tot de risicogroep moeten we extra voorzichtig zijn. Iedereen sterkte in deze moeilijke tijd!