@Partnersvan (mailgroep)

De diagnose MS krijg je nooit alleen. Behalve degene met MS kunnen ook mensen om hen heen behoefte hebben aan lotgenotencontact. Daarom is MSweb met de mailgroep @Partnersvan gestart. Bij een mailgroep vorm je een besloten groep mensen die ervaringen met elkaar uitwisselt.

Als ‘partner van’ heb je vaak extra zorgen en verantwoordelijkheden. Zorgen over de gezondheid van je partner. Zorgen over een eventuele kinderwens of over de gezondheid van de kinderen. Hoe kun je het beste rekening houden met de vermoeidheid en beperkingen van je partner?

De mailgroep @Partnersvan is voor alle mensen die een partner met MS hebben, ook als de diagnose nog niet definitief is. Wil je meedoen aan @Partnersvan vul dan het formulier in op: Aanmelden mailgroep.