Starten met een arbeidsbeperking: financiële tegemoetkomingen

Een eigen bedrijf starten kost veel tijd, inspanning en geld. Zeker als ondernemer met een arbeidsbeperking kun je wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Gelukkig zijn er verschillende regelingen voor starters met een chronische ziekte of handicap, zodat je ondanks een arbeidsbeperking een eigen bedrijf kunt starten. Naast de verschillende mogelijkheden die vanuit het UWV geboden worden, zijn er ook nog andere opties en regelingen voor starters met een arbeidsbeperking.

A. Voorzieningen vanuit UWV

Ontvang je een Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering? En wil je graag starten met ondernemen? Dan kan het UWV je hierbij helpen. Een arbeidsdeskundige zal jouw plannen met je bespreken om te bepalen of deze haalbaar zijn. Is dit het geval? Het UWV kan jou dan op verschillende manieren helpen:

1. Starterskrediet

Voor het opstarten van een bedrijf is soms startkapitaal nodig. Heb je niet genoeg op je eigen rekening staan en kun je niet lenen van familie, vrienden of van de bank? Wanneer je een chronische ziekte of handicap hebt, kun je in dat geval een krediet aanvragen bij het UWV.

2. Voorbereidingskrediet

Een bedrijf starten vergt een goede voorbereiding en ook dit kost geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven die je maakt bij het werven van klanten of het bezoeken van conferenties en beroepsmatige bijeenkomsten. Wanneer je aan de voorwaarden van het starterskrediet voldoet, kun je soms ter aanvulling ook aanspraak maken op het voorbereidingskrediet. Dat dekt (deels) de kosten in aanloop naar het starten van je onderneming.

3. Extra begeleiding tijdens en na de start

Ter aanvulling op bovenstaande regelingen kun je als starter met een arbeidsbeperking soms ook aanspraak maken op een budget om extra begeleiding te bekostigen. Deze UWV-vergoeding is bedoeld om personeel in te huren om je te ondersteunen tijdens en na de start van je onderneming. Zij kunnen je helpen om taken uit te voeren die je door jouw beperking zelf niet kunt doen.

4. Vergoeding aanpassing werkplek

Soms zijn er door een arbeidsbeperking extra aanpassingen nodig op en rond je werkplek. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoelvriendelijke ingang en een aangepast toilet, of hulpmiddelen waardoor je beter kunt lezen, schrijven of horen. Indien je aan de voorwaarden voldoet, kun je als starter bij het UWV een vergoeding aanvragen deze noodzakelijke aanpassingen op werk. Ook als je geen uitkering krijgt van het UWV.

5. Vergoeding voor vervoer

Heb je je een fysieke handicap die het lastig maakt om van en naar je werkplek te reizen? Het UWV kan je dan helpen met verschillende soorten vergoedingen. Denk hierbij aan onder andere vergoedingen voor aanpassingen aan je fiets of auto. Het UWV vergoedt ook voor bruikleen-auto’s en taxivervoer.

6. Inkomenssuppletie

Verdien je tijdens de eerste vier jaar van je onderneming minder dan je volgens het UWV nog kunt verdienen? In dat geval kun je aanspraak maken op de inkomenssuppletie: een aanvullende uitkering die een lager inkomen (gedeeltelijk) opvangt.

B. Startersaftrek arbeidsongeschiktheid

Startende ondernemers met een arbeidshandicap kunnen gebruikmaken van de “startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid”: een extra korting op de belastingen die je moet betalen. Deze regeling is een vervanger van de ‘normale’ startersaftrek en dus geen aanvulling hierop. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heb je recht op het verlaagd urencriterium.

De aftrek kan drie keer gebruikt worden in een periode van vijf jaar. Het bedrag van de korting neemt in die tijd steeds verder af. Meer informatie lees je op de website van de Belastingdienst.

C. Bart de Graaff Foundation

De Bart de Graaff Foundation (BGF) helpt jonge mensen met een lichamelijke beperking bij het opzetten van hun eigen onderneming. Ben jij tussen de 15 en 35 jaar oud en heb jij een levensbepalende handicap of chronische ziekte? Dan kun jij “Bikkel” van de BGF worden. Daarmee wordt je een jaar lang ondersteund bij het opzetten van je eigen bedrijf. De stichting helpt je bij het creëren van een netwerk en zal je koppelen aan een mentorbedrijf dat jou coacht op zakelijk en persoonlijk gebied.

Deze informatie is afkomstig van: Starten met een arbeidsbeperking: financiële tegemoetkomingen