Nieuw onderzoeks- en behandelprogramma voor mensen met MS

Op 1 december is Heliomare gestart met een nieuw behandelprogramma voor patiënten met multiple sclerose (MS). Met 3 nieuwe zorgpaden kunnen patiënten met MS een passend revalidatietraject volgen, namelijk:

    1. klinische revalidatieprogramma – kort
    2. klinisch revalidatieprogramma – lang
    3. poliklinisch revalidatieprogramma

Verder start per 1 januari de MS carrousel waar patiënten op 1 dag gezien worden door meerdere disciplines waarna een passend behandeladvies kan volgen.

Waarom naar Heliomare?
Bij Heliomare kunnen mensen met MS terecht voor verschillende dienstverlening: onderzoek, behandeladvies, hulpmiddelenadvisering, continentie-advies, uitproberen van hulpmiddelen en specialistische revalidatiebehandeling door een multidisciplinair behandelteam. Doel hiervan is, dat mensen met MS zo lang mogelijk een zelfstandig leven kunnen leiden en indien van toepassing ook kunnen blijven werken.

Om die reden is het zinvol om in een vroeg stadium van MS bij ons bekend te zijn. Daarnaast is ook neuro-psychologische diagnostiek mogelijk omdat Heliomare veel kennis en kunde heeft op het gebied van neurorevalidatie.

Meer informatie over de behandelmogelijkheden is te vinden op onze expertisepagina.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Voor advies: T 088 920 82 57 / aanmeldpunt@heliomare.nl
Voor opname : T 088 920 89 99 / opname@heliomare.nl

Verwijzing voor poliklinische revalidatie en de screening kan via ZorgDomein of via het aanmeldpunt van Heliomare T 088 920 92 00.