Hoe toegankelijk is Amsterdam?

Amsterdam gaat de toegankelijkheid van de stad in kaart brengen met gebruik van data. Amsterdam start een online proef waarbij bezoekers virtueel door de stad kunnen lopen en aan kunnen geven waar de toegang goed is of beter kan.

Kom je obstakels tegen op stoepen, zoals fietsenrekken? Ontbreekt er een verlaagde stoep? Of een blindengeleidelijn? Geef het aan! Hiermee meet Amsterdam de toegankelijkheid en gaat met deze informatie de stad (nog) beter toegankelijk maken.

Op de website Project Sidewalk kun je doorgeven waar je obstakels tegenkomt. Hier wordt in kaart gebracht hoe toegankelijk bijvoorbeeld een winkelstraat of een horecagelegenheid is voor alle gebruikers.

Technologie gebruiken
Amsterdam gebruikt de deskundigheid en ervaringen van gebruikers om de stad toegankelijker te maken voor iedereen. Amsterdam is de eerste Europese stad die de inclusieve toegankelijkheid van de stad gaat meten met kunstmatige intelligentie, na Mexico City en Seattle.

Toegang vergroten
De proef loopt tot deze zomer. Daarna gaat Amsterdam de informatie over de toegankelijkheid weergeven op kaarten. Bewoners en bezoekers kunnen deze kaarten gebruiken. Ook beleidsmakers kunnen deze kaarten gebruiken om de toegankelijkheid van buurten en wijken te vergroten.

Amsterdam voor iedereen
Amsterdam is hard aan het werk om de stad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijker te maken. De proef is onderdeel van het 3-jarige project Amsterdam for All. Amsterdam werkt samen met mensen met een beperking en met organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals de Regenboog, Cliëntenbelang Amsterdam en de Voetgangersvereniging Nederland.