Verslag themamiddag MS en stamceltransplantatie (HSCT)

Op zaterdag 12 november 2022 hebben wij de themamiddag MS en stamceltransplantatie (HSCT) georganiseerd. Sprekers waren Dr. Ir. Bram Platel en Dr. Ellen Kramer van de Stichting MS in beeld (Stichting MS in beeld).

    

Om het beloop van MS uit te leggen heeft Bram verteld over het ‘lekkende zwembad’-model. Dit model illustreert de interactie tussen terugvallen en constante progressie. Met dit model is de invloed van MS-medicatie duidelijk uit te leggen. Meer informatie over dit model geeft dit filmpje van de Stichting MS in beeld (youtube/beloopMS) en in dit beknopte filmpje wordt het model in een paar minuten uitgelegd (youtube/model lekkend zwembad)

Hierna heeft Bram verteld over het belang van MS-medicatie, de verschillende MS-medicijnen, de beperkingen hiervan en de afweging. Dit is ook het onderwerp van dit filmpje (youtube/MSmedicatie).

Na de pauze heeft Ellen over de HSCT-behandeling verteld. De dia’s van haar presentatie zijn hier (MSvereniging Amsterdam_121122) terug te vinden. Ook over dit onderwerp hebben zij een filmpje gemaakt (youtube/HSCT).

In oktober zijn er op de ECTRIMS drie studies gepresenteerd die laten zien dat sommige MS-medicatie (zoals Ocrevus (ocrelizumab), Tysabri (natalizumab), Lemtrada (alemtuzumab)) qua gemiddelde effectiviteit niet onder doen voor HSCT. De drie onderzoeken staan op de website van de Stichting MS in beeld (msinbeeld/ectrims_hsct_medicatie) besproken.

Tijdens hetzelfde congres iseen poster gepresenteerd met inzichten over Nederlandse MS-patiënten die naar het buitenland zijn afgereisd voor een HSCT-behandeling. Deze poster is hier terug te vinden (https://www.msinbeeld.nl/2022/10/26/onze-ectrims-poster/).