MS.nl is live

MS.nl is een betrouwbare online omgeving met informatie over MS voor iedereen die met MS te maken heeft. Op MS.nl vind je uitgebreide informatie en activiteiten en kun je ervaringen delen met anderen in de community. MS.nl is een initiatief van MS Vereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research.