Verslag CognitieTour 2.0

Op 10 februari was de Cognitietour 2.0 in Amsterdam. Marit Ruitenberg, Shalina Saddal en  Suzan Jonkers waren de sprekers bij ons. Zij maken onderdeel uit van of zijn betrokken bij het onderzoekteam van het MindS-lab van Hanneke Hulst van de Universiteit Leiden (www.mindslab.nl) of het MS-centrum Amsterdam. Marit en Shalina vertelden ons over de resultaten van lopend onderzoek.  Suzan beantwoordde vragen over wat ergotherapie voor je kan betekenen bij cognitieve klachten. Het was een leerzame middag waarop onze stressbestendigheid ook werd getest doordat het brandalarm afging en wij de zaal moesten verlaten.

We hebben geleerd dat een groot deel van mensen met MS (34-65%) tijdens zijn/haar ziekte te maken krijgt met cognitieve problemen. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met de snelheid van informatieverwerking, het geheugen, of de aandacht. Deze problemen kunnen een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en (dus) de kwaliteit van leven. Dit kan zorgen voor onzekerheid bij mensen met MS zelf, maar ook voor onbegrip in de omgeving zoals partners, vrienden en collega’s op het werk.  Het is mogelijk de gevolgen van cognitieve problemen te verminderen. Vraag ernaar bij je neuroloog, revalidatiearts, MS verpleegkundige, cognitief psycholoog of ergotherapeut.

Illustratie: Michael Jansen