Afspraken mbt Veiligheid en hygiëne in en om het AGO zwembad in corona tijd

Op dit moment zijn onderstaande regels aan de orde. Bij wijzigingen tussen tijd van ontvangst van deze regels en de start van de activiteit zullen wij u van wijzigingen/versoepelingen op de hoogte houden.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
8. Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.
9. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
10. Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
11. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
12. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
13. Vermijd het aanraken van je gezicht;
14. Schud geen handen.

Voor zwemmers;
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
4. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op ( corona verantwoordelijke of medewerker AGO Zwembad;
5. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
6. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen tas inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
7. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
8. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
9. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
10. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
11. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
12. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
13. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
14. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
15. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
16. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Aankomst;
1. Kom niet te vroeg, u mag 5 minuten voor aanvang van de activiteit het gebouw pas betreden
2. 5 minuten na start van activiteit gaat de voordeur op slot. U kunt dan niet meer naar binnen.
3. Bij aankomst bij de badinrichting heeft u de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. U kleedt zich uit op de aangewezen plaats in de kleedkamer en wacht daar totdat u een seintje krijgt dat u naar de zwemzaal mag;
4. Hou rechts aan en voorkom onnodige aanrakingen aan en in de accommodatie.
5. Het hele gebouw heeft een een-richtings route, daar moet u zich verplicht aan houden;
6. Er kunnen op dit moment geen brengers en ophalers wachten in het gebouw;

Omkleden;
1. Iedere zwemmer kiest een eigen (veilig) omkleedplek ( groene pijl ) in de kleedkamer, waarbij u 1,5 meter afstand aanhoudt.
Dit zal volgens de normen van het RIVM door de coördinatoren van de activiteit; worden uitgelegd;
2. Kleedt u uit op de vaste plek onder een groene pijl,
Dit zal volgens de normen van het RIVM door de coördinatoren van de activiteit worden aangepast als er versoepelingen komen;
3. Er mogen max 12 bezoekers in 1 kleedkamer;
Hier zal volgens de normen van het RIVM door de coördinatoren van de activiteit op worden toegezien;
4. Berg de kleding in de kleedkamer op in een zelf meegebrachte tas.
5. Er kan voor en na de activiteit niet gedoucht worden ivm 1,5 meter regel.

Activiteit;
1. U volgt de instructies van u begeleider op;
2. Tijdens de georganiseerde activiteit is er geen afstandsbeperking;
3. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18 jarige ten opzichte van de volwassenen;
4. Je volgt de instructies van de coördinator of het AGO personeel ten alle tijden op;
5. Instructeur bij voorkeur op de kant;

Na activiteit;

1. Er kan niet gedoucht worden i.v.m. 1,5 meter afstand;
2. U verlaat het gebouw binnen 10 minuten via de aangewezen route;
3. De gebruikte les materialen worden schoongemaakt;
4. Alle gebruikte kleedkamers en het gebruikte toilet worden ook schoongemaakt.