Wie zijn wij?

Werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o

Deze website wordt beheerd door de werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o. Dit is een regionale werkgroep van de MS vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met MS.

De werkgroep bestaat uit een vaste groep vrijwilligers en komt iedere 6 weken bij elkaar om diverse activiteiten te organiseren. Tevens bespreken we welke ontwikkelingen in de regio, maar ook in de ziekenhuizen in de omgeving van belang zijn om te volgen, aan deel te nemen of melding van te maken.

Regiocoördinator: Jeanette Kok

Contactpersoon: Esther Lof. U kunt haar bereiken per mail (info@msvnamsterdam.nl) of telefonisch op nummer 06-30483776.

Voor meer informatie over MS vereniging Nederland zie: https://msvereniging.nl/

Wil je lid worden? Meld je hier aan: https://msvereniging.nl/hoe-kunt-helpen/lid-worden-2/

De regionale werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o. heeft vijf kerntaken:

1. Advies en Ondersteuning

Voor een ‘luisterend oor’ kun je terecht bij de contactpersoon van de werkgroep: Esther Lof. Je kunt haar bereiken per mail (info@msvnamsterdam.nl) of telefonisch op nummer 06-30483776.

2. Belangenbehartiging

Wij behartigen de belangen van mensen met MS door steeds aandacht te vragen voor mensen met MS en hun specifieke problemen. Wij zijn vertegenwoordigd in Cliëntenbelang Amsterdam die de gezamenlijke belangen van gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam behartigt. Cliëntenbelang probeert onder meer het beleid van de gemeente Amsterdam te beïnvloeden door adviezen uit te brengen aan ambtenaren en politici. Zie ook : https://www.clientenbelangamsterdam.nl/.

3. Informatie en voorlichting

Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit waarin onze activiteiten worden aangekondigd behalve tijdens het zomerreces. Verder staan in de nieuwsbrief diverse actuele onderwerpen in die interessant kunnen zijn voor mensen met MS in Amsterdam en omgeving.

Ook organiseren wij ongeveer vier keer per jaar een themamiddag. Op themamiddagen is een spreker aanwezig die informatie geeft over een onderwerp dat direct met MS te maken of voor MS-patiënten interessant kan zijn. Zo zijn er themamiddagen geweest over MS en medicatie, medicinale cannabis, blaas- en darmproblemen en MS en reizen.

4. MS-café en digitale borrels

Het bevorderen van contact tussen MS-patiënten is één van onze doelstellingen. Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 15.00 en 17.00 uur is er daarom een MS-café. Hier kun je andere mensen met MS ontmoeten, ervaringen uitwisselen en vooral kletsen en lachen.

Iedere derde zaterdag van de maand is er een digitale borrel met hetzelfde doel via MS Teams. Het is laagdrempelig, je hoeft er niet voor te reizen en het is bijna net zo gezellig.

5. Zwemmen

Op vrijdagochtend zwemmen we van 10.00 tot 11.00 uur in het AGO-zwembad in Diemen. Alle deelnemers hebben MS, iedereen met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zo vinden sommigen bewegen in het water inspannend, maar wel erg fijn.