Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o. is een regionale werkgroep van de MS vereniging Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met MS. Voor meer informatie over MS vereniging Nederland zie: https://msvereniging.nl/

Wilt u lid worden? Meld u hier aan: https://msvereniging.nl/hoe-kunt-helpen/lid-worden-2/

De regionale werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o.heeft vijf kerntaken:

1. Advies en Ondersteuning

Voor een ‘luisterend oor’ kun je terecht bij de contactpersoon van de werkgroep: Esther Lof. U kunt haar bereiken per mail (info@msvnamsterdam.nl) of telefonisch op nummer 06-30483776.

2. Belangenbehartiging

De ‘MS Werkgroep Belangenbehartiging Amsterdam’ probeert de belangen van mensen met MS te behartigen waar dat mogelijk is door steeds aandacht te vragen voor mensen met MS en hun specifieke problemen. Zij zijn vertegenwoordigd in Cliëntenbelang Amsterdam die de gezamenlijke belangen van gehandicapten en chronisch zieken in Amsterdam behartigt. Cliëntenbelang probeert onder meer het beleid van de gemeente Amsterdam te beïnvloeden door adviezen uit te brengen aan ambtenaren en politici. Zie ook : https://www.clientenbelangamsterdam.nl/.

3. Informatie en voorlichting

De werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o. geeft regelmatig een nieuwsbrief uit waarin de activiteiten worden aangekondigd. Verder staan er diverse actuele onderwerpen in die interessant kunnen zijn voor mensen met MS in Amsterdam en omgeving.

Ook organiseert de werkgroep ongeveer vier keer per jaar een themamiddag. Op themamiddagen is een spreker aanwezig die informatie geeft over een onderwerp dat direct met MS te maken of voor MS-patiënten interessant kan zijn. Zo zijn er themamiddagen geweest over MS en medicatie, medicinale cannabis, blaas- en darmproblemen en MS en reizen.

4. Contactmiddagen

Elke eerste zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur is er een contactmiddag om andere mensen met MS te ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen over een bepaald onderwerp.

5. Zwemmen

Op vrijdagochtend zwemmen we van 10.00 tot 11.00 uur in het AGO-zwembad in Diemen. Alle deelnemers hebben MS, iedereen met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Zo vinden sommigen bewegen in het water inspannend, maar wel erg fijn.

Werkgroep

De werkgroep MS Vereniging Amsterdam e.o. bestaat uit een vaste groep vrijwilligers. De groep vergadert iedere 6 weken om diverse activiteiten te organiseren. Tevens wordt besproken welke ontwikkelingen in de regio, maar ook in de ziekenhuizen in de omgeving van belang zijn om te volgen, aan deel te nemen of melding van te maken.

Regiocoördinator: Jeanette Kok

Contactpersoon: Esther Lof. U kunt haar bereiken per mail (info@msvnamsterdam.nl) of telefonisch op nummer 06-30483776.