Onderzoek naar 2 vormen van cognitieve gedragstherapie voor MS-gerelateerde vermoeidheid. Wie wil meedoen?

Achtergrond
Vermoeidheid is een klacht die bij 80% van de mensen met MS voorkomt. Onderzoek heeft aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) een effectieve behandeling is om de ernstige vermoeidheid bij mensen met MS te verminderen. Er is nu een nieuwe vorm van deze cognitieve gedragstherapie ontwikkeld, namelijk e-CGT, waarbij mensen nog maar 2 keer naar het behandelcentrum hoeven te komen, en de behandeling verder online via internet kunnen volgen, ondersteund door video-consulten en e-mailcontacten met de therapeut. Hiermee verwachten we dat de behandeling toegankelijker en minder belastend wordt voor vermoeide mensen met MS.

Omschrijving project
In dit onderzoek willen we onderzoeken of cognitieve gedragstherapie met behulp van internet net zo effectief is als de gebruikelijke cognitieve gedragstherapie in de spreekkamer. Daarnaast willen we onderzoeken of het aanbieden van extra therapiesessies na afloop van de behandeling, zogenoemde boostersessies, het lange termijn effect van de behandeling vergroot.

Wie kan meedoen
Mensen met MS, ouder dan 18 jaar, die last hebben van ernstige vermoeidheid. Voor deelname geldt ook dat u zelfstandig in staat bent om minstens 100 meter achtereen te lopen.

Interesse?
Marieke Houniet- de Gier, Gz-psycholoog, VUmc

E-mail: e-trefams@vumc.nl / Tel: 06-25716312

“Onderzoek naar 2 vormen van cognitieve gedragstherapie voor MS-gerelateerde vermoeidheid. Wie wil meedoen?” verder lezen

Themamiddag MS en fysiotherapie met presentatie MS-loket

Op zaterdag 22 juni 2019 van 14.00- tot 16.00 uur organiseert de werkgroep Amsterdam de themamiddag MS en fysiotherapie en zal tevens het MS-loket worden gepresenteerd.

Verbeteren van controle

Bij MS kunnen veel verschillende klachten ontstaan. Sommige klachten zoalsvermoeidheid en spierzwakte komen vrij algemeen voor terwijl andere klachten zeldzaam zijn. MS verloopt bij iedereen immers anders. In de strijd tegen een aantal MS-klachten kan fysiotherapie waardevol zijn. Het verbeteren van je conditie is vaak één van de middelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.

Programma themamiddag

Op deze themamiddag zal de fysiotherapie vanuit twee invalshoeken worden belicht. Marc Rietberg (paramedisch manager Amsterdam UMC, locatie VUmc) zal de inleiding doen. Daarna zal Stijn Jolie (fysiotherapeut Sport Medisch Centrum Amsterdam) over de praktijk vertellen.

Freke Kloosterboer (beleidsadviseur Nieuw Unicum, projectleider MS-loket) sluit deze middag af. Zij presenteert het MS-loket. Sinds juni 2018 is het MS-loket bereikbaar. Via telefoonnummer 0800-1066 kunnen mensen met MS en hun naasten terecht met vragen over deze ziekte.

Lunch

Voorafgaand aan de themamiddag is er van 13.00 tot 14.00 uur een lunch met koffie/thee. De lunch is voor u en uw partner of begeleider gratis.

Aanmelden

Iedereen die aan de themamiddag wil deelnemen, dient zich op te geven vóór 17 juni 2019 bij per mail bij Houdine Beekhuis (hc.beekhuis1959@gmail.com). Kunt u gelijk aangeven of u komt lunchen of niet?Aanmelden is noodzakelijk omdat er maximaal 35 deelnemers aan de themamiddag kunnen deelnemen. Vol is vol.

Adres: Cordaan (Olympisch kwartier), Amstelveenseweg 308, 1076 CS Amsterdam

Onderzoek effect cognitieve revalidatietherapie en mindfulness zoekt deelnemers

Omschrijving project
Bij mensen met MS kunnen cognitieve klachten voorkomen. Met cognitieve klachten bedoelen we problemen met het denken, zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Met dit onderzoek willen we meer helderheid krijgen over de oorzaak en behandeling van cognitieve klachten bij MS. In Amsterdam en Arnhem onderzoekt de REMIND-MS studie het effect van drie cognitieve behandelingen voor mensen met MS:

  1. cognitieve revalidatietherapie
  2. mindfulness
  3. informatievoorziening

In 2018 zijn behandelgroepen gestart in Amsterdam en Arnhem. Ook in 2019 zullen op meerdere momenten behandelgroepen van start gaan. Voor deze groepen zoeken we deelnemers. Deelnemers hebben de keuze of ze in Amsterdam of in Arnhem de behandeling willen volgen.

“Onderzoek effect cognitieve revalidatietherapie en mindfulness zoekt deelnemers” verder lezen