Themamiddag Visuele Klachten bij mensen met MS

Op zaterdag 11 maart organiseren wij de themamiddag ‘Visuele Klachten bij mensen met MS’. Veel mensen met MS hebben dergelijke klachten, zoals bijvoorbeeld wazig zien, last van (fel) licht en dubbelzien. Regelmatig zijn deze problemen ook de eerste signalen van MS.

In de afgelopen jaren is door de Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio onderzoek verricht naar visuele klachten in het kader van het onderzoeksproject NAH-Progress. Dit onderzoek is nu zo goed als afgerond. Belangrijke bevindingen zijn dat veel mensen met MS uiteenlopende visuele klachten ervaren, maar de oorzaak hiervan niet geheel duidelijk is. Zo kunnen bijvoorbeeld een oogzenuwontsteking of oogbewegingsproblemen niet worden verklaard.

Lees verder “Themamiddag Visuele Klachten bij mensen met MS”

Kom jij onze werkgroep versterken?

De uiteenlopende activiteiten in de regio Amsterdam e.o worden georganiseerd door de werkgroep. In deze werkgroep zitten 9 mensen en onze (trotse!) bijnaam is ‘MS-bende Amsterdam’. De leden hebben MS, maar iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Sommigen kunnen relatief veel doen, anderen weinig. En dat maakt natuurlijk niets uit; je doet mee naar vermogen.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die onze werkgroep kunnen versterken. Wij zoeken in ieder geval iemand die stukjes kan schrijven voor de website, een websitebeheerder en een fondsenwerver voor extra geld om nog meer interessante en leuke dingen te organiseren. Maar er zijn meer mogelijkheden en we kunnen alle hulp gebruiken. Wellicht kan jij datgene bieden waar wij nog helemaal niet aan gedacht hebben?

Het is vrijwilligerswerk maar alle kosten die je maakt voor bijvoorbeeld benzine, parkeergeld of tramkaartje krijg je vergoed.

Enthousiast geworden? Mail dan met Jeanette Kok (regiocoördinator Amsterdam e.o) via cooky@xs4all.nl

Vernieuwde Handreiking Sporthulpmiddelen

Meedoen met sport en buiten actief zijn, dat gun je iedereen. Maar voor mensen met een lichamelijke (fysieke) beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij een sporthulpmiddel – zoals een sportrolstoel of sportprothese – nodig bij het uitoefenen van hun sport. Door gebrek aan kennis en ingewikkelde regels is dit in de praktijk een uitdaging. Om ervoor te zorgen dat meer mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is in 2022 een nieuwe uitgave van de Handreiking Sporthulpmiddelen gemaakt. Inclusief handvatten en aanbevelingen voor alle partners in de keten.

Lees verder “Vernieuwde Handreiking Sporthulpmiddelen”