Meerwaarde Fampyra alsnog erkend: vergoeding per 1 september 2019

Veel mensen met MS die ernstige loopbeperkingen hebben, krijgen vanaf 1 september 2019 Fampyra (werkzame stof Fampridine) geheel vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. Minister B. Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft dit op woensdag 7 augustus 2019 bekend gemaakt. Hij is hiertoe geadviseerd door het Zorginstituut Nederland (ZiN). Dit instituut erkent alsnog de meerwaarde van dit loopmedicijn. De conclusie van nader onderzoek is volgens het ZiN namelijk dat Fampyra weliswaar MS niet geneest maar bij een subgroep van de patiënten het loopvermogen kan verbeteren.

Subgroep
In het advies aan de minister beschrijft het ZiN die subgroep als MS-patiënten van 18 jaar en ouder met een zogeheten EDSS-score van 4-7 – EDSS4 betekent onder meer dat iemand 500 meter kan lopen zonder hulp, EDSS7 niet meer dan 5 meter – en over ongeveer 7,5 meter niet sneller zijn dan 6 seconden. Dat laatste is gebaseerd op de voor het meten van loopvermogen bij MS-patiënten, door vooral Britse Fampyra-onderzoekers, ontwikkelde methodiek Timed 25 feet walk (T25FWT). Dat is een test waarbij wordt gekeken hoe lang een patiënt doet over een afstand van 25 voet (ongeveer 7,5 meter).

Minister Bruins zegt over het nu genomen besluit: “Het debat over het vergoeden van Fampyra loopt al heel lang. Anders dan bij andere geneesmiddelen ging dat vooral over de effectiviteit, niet over geld. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Daarmee komt het in de basisverzekering en krijgen MS-patiënten die er baat bij hebben het middel dus vergoed”

Proefbehandelstrategie
Het ZiN vindt het goed dat neurologen voortaan dit als basis nemen voor het voorschrijven van Fampyra, mits gekoppeld aan een door de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) voorgestelde proefbehandelstrategie. Die houdt in dat een neuroloog pas voor een jaar Fampyra kan voorschrijven, nadat de betrokken patiënt met goed resultaat een proefperiode heeft doorlopen van twee weken. Daarbij moet zijn gebleken dat na gebruik van Fampyra een verbetering zichtbaar is van tenminste 20 procent op de T25FWT- schaal. Binnen een jaar moet een nieuwe evaluatie plaatshebben.

Naar schatting van het ZiN zit 45 procent van de ruim 17.000 MS-patiënten – dus circa 7700 mensen – op de EDSS-score van 4-7. Van hen vallen op basis van de T25FWT-schaal ruim 2100 mensen waarschijnlijk onder de nieuwe Fampyra- regeling.

Succes MS Vereniging Nederland
Die nieuwe regeling is mede het succes van het niet aflatende pleidooi hiervoor van MS Vereniging Nederland. Die is daarbij gesteund door tal van actievoerende patiënten, met een petitie aan de Tweede Kamer, voorzien van ongeveer 41.000 handtekeningen, en uiteindelijk ook vele Kamerleden zelf. Hierbij heeft MS Vereniging Nederland nauw samengewerkt met de MS-werkgroep van de NVN en de

Landelijke vereniging van MS-verpleegkundigen. Voorts is steeds ruggespraak gehouden met Biogen, de farmaceut van Fampyra. Biogen heeft het ZiN aan doorslaggevende gegevens geholpen voor het nu op handen zijnde besluit. Dit op grond van een afspraak in begin februari 2019 tussen Biogen, de MS-werkgroep van de NVN en het ZiN.
MS Vereniging Nederland laat weten het nieuwste, positieve advies van het ZiN “met blijdschap te hebben ontvangen”. De vereniging gaat nu snel in ruggespraak met onder meer de neurologen voor overleg over de praktijk van de nieuwe regeling. Een van de onderwerpen van gesprek wordt de herevaluatie na een jaar. In een afzonderlijke brief van het Zorginstituut aan MS Vereniging Nederland staat hierover: “Wij begrijpen uw zorgen hierover en zullen dit meegeven aan de MS-werkgroep van de NVN bij de bespreking van de implementatie van de behandelstrategie”.

Van april 2016 tot april 2018 zat Fampyra ‘voorlopig en voorwaardelijk’ in het basispakket van de zorgverzekering. Minister Bruins besloot aan het eind van die periode op advies van het ZiN, hiermee niet door te gaan omdat het nut van het medicament onvoldoende zou zijn aangetoond. Biogen heeft toen zelf de proeffase verlengd tot uiterlijk 1 september 2019 en besloten aan alle gebruikers tot die tijd het medicament eerst gratis en daarna met een grote korting te blijven verstrekken. Nu is er dus een uitkomst bereikt waarbij Fampyra weer gewoon verzekerd beschikbaar komt. Fampyra kost volgens het ZiN op jaarbasis bijna € 1700 per patiënt. Het Zorginstituut schat de totale kosten op € 3,7 miljoen per jaar. De mensen die Fampyra dit jaar nog vergoed kregen via Biogen, ontvangen daarover een aparte brief.