Laat je interviewen over aangepast sporten!

Het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) en Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) doen samen onderzoek naar aangepast sporten. De gemeente Amsterdam zal de resultaten van het onderzoek gebruiken voor het schrijven van een nieuwe visie op aangepast sporten. We willen graag een aantal cliënten interviewen, omdat we het liefst niet óver maar mét sporters praten.

We zoeken mensen die ervaring hebben met aangepast sporten, maar ook mensen die op dit moment juist niet sporten. Wat zijn je ervaringen, wensen en behoeften bij het aangepast sporten in Amsterdam? Je ontvangt voor deelname een cadeaubon ter waarde van 20 euro.

Het interview duur maximaal 1,5 uur en vindt plaats in januari en februari 2023. De precieze datum en locatie bepalen we in overleg met u. (Beeld)bellen kan ook.

Wil je meedoen aan het onderzoek? Meld je dan uiterlijk 10 januari aan bij Mireille Koomen van Cliëntenbelang Amsterdam via m.koomen@clientenbelangamsterdam.nl of bel naar (020) 75 25 100. Je kunt hier ook terecht voor meer informatie.